Aktuelt

OPTIMALISERING AV SELSKAPSSTRUKTUR – HVORFOR DET LØNNER SEG

Over tid vil et selskap eller en virksomhet endre seg struktur- og innholdsmessig. Gjennom vekst, ekspandering, kutt og andre endringer vil strukturen i virksomheten bli annerledes, og potensielt ineffektiv og uoversiktlig. Ved å strukturere mer effektivt vil du kunne kutte ut unødvendige utgifter og poster. Tilrettelegging for god selskapsstruktur kan nemlig gjøre de ulike delene av bedriften mer effektiv og strømlinjeformet.

Revisorkollegiet kan bistå med hjelp til å optimalisere strukturen i ditt selskap.

Med vår rådgivning kan du omstrukturere din virksomhet, og spare tid og ressurser gjennom bedre organisering og strømlinjeformede rutiner og ordninger.

En del av det å strukturere selskapets organisering er å ha riktig organisasjonsform. Denne velges ved oppstart av virksomheten, men kan også endres i ettertid. Hvis man endrer organisasjonsformen, må man også endre organisasjonsnummer. 

Forskjellige måter å strukturere selskap på

Valg av organisasjonsform vil avhenge av faktorer som:

 • Om du ønsker å være ansatt i din egen bedrift

 • Hvor stor risiko du ønsker å ta

 • Hvor mange eiere virksomheten skal ha

 • Omfanget av, og størrelsen på selskapet

 • Skatte- og avgiftsforhold

De vanligste organisasjonsformene som velges i Norge er:

 •  Aksjeselskap (AS)

 • Enkeltpersonforetak (ENK)

 •  Ansvarlig selskap (ANS/DA)

 • Samvirkeforetak (SA)

Hvilken selskapsform du bestemmer deg for, vil ha konsekvenser for ansvarsfordeling, skatt, plikter, rettigheter og muligheten til å disponere virksomhetens eiendeler og verdier.

Du kan lese mer om valg av organisasjonsform på Altinn her.

Holdingselskap

Dersom et selskap vokser mye, og driver med flere ulike virksomhetsområder, kan det noen ganger lønne seg å dele opp virksomheten i flere datterselskaper. Dette er spesielt viktig dersom man eier eiendom eller andre virksomheter som planlegges solgt.

Et holdingselskap kan være et morselskap, eller et investeringsselskap. Når et holdingselskap eier mer enn 50 % av aksjene i et annet selskap (datterselskap), kalles selskapsstrukturen for et konsern. 

Et holdingselskap har ofte ingen andre oppgaver enn å eie aksjer i ett eller flere andre selskaper, og forvalte avkastningen av aksjene.

Hvorfor optimalisere selskapsstrukturen

Det kan være flere ulike grunner til at et selskap ønsker å endre struktureringen av organisasjonen. Vanlige grunner til omstrukturering er for eksempel at eierforholdene i selskapet endrer seg. Dette kan skje gjennom oppkjøp av foretaket, sammenslåing av flere selskaper eller ved et generasjonsskifte.

Optimalisert selskapsstruktur gir flere fordeler:

 • Mulighet til å begrense skatter og avgifter

 • Mindre administrasjon

 • Mulighet til å tilpasse eierforholdene i den enkelte bedriften

Riktig verdifastsettelse gir bedre økonomi

Selskapets valg av struktur kan også gi en skatteoptimalisering. Dette gjøres ved at formuesverdi-fastsettelsen på aksjene i selskapet ikke blir feilaktig eller høyere enn nødvendig. Dette er relevant hvis et aksjeselskap har mistet verdi i løpet av et inntektsår. Negativ formuesverdi vil ikke kunne utnyttes i et aksjeselskap, siden aksjer ikke kan være verdt mindre enn null. Da kan man for eksempel gjøre om gjelden i selskapet til egenkapital for å få utnyttet den negative verdien. Man kan også endre finansieringen i selskapet, eller slå sammen selskapet med et annet selskap med en positiv formuesverdi.

Behøver du hjelp med å strukturere ditt selskap? Revisorkollegiet tilbyr rådgivning

Uansett om du driver et stort eller lite selskap, er det mange fordeler med å benytte erfarne revisorer eller regnskapsførere for strukturering og organisering av økonomiske deler av driften din. Revisorkollegiet tilbyr effektive tjenester innen regnskap og revisjon, og kan rådgi deg om strukturering av dine selskaper. I samarbeid med oss får du bistand til å optimalisere driften, slik at du sparer både tid og penger.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale om våre rådgivningstjenester.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.