Pensjon fra første krone og første dag

Alle virksomheter som har plikt til å opprette en pensjonsordning for sine ansatte har nå fått nytt regelverk. De nye reglene innebærer blant annet et krav for alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst to prosent av medlemmenes inntekt fra første krone.

Pensjon fra første krone og første dag

Minimumskrav til lønn og tidspunkt for innmeldelse

Ansatte har nå rett på medlemskap i pensjonsordningene når inntekten overstiger grensen for rapporteringspliktig lønn i a-ordningen. Denne grensen er som hovedregel på kr. 1 000,-.  (kr. 10 000,- for skattefrie organisasjoner). Arbeidstakeren opptas som medlem fra første arbeidsdag i foretaket når minimumskravet til lønn er oppfylt. 

Alle ansatte mellom 13 og 75 år har krav på OTP.

Det vil derfor være viktig med en nøyaktig inn- og utmelding av arbeidsforhold i a-meldingen. Grunnlag for dette vil være arbeidsavtalen.

Deltidsansatte og sesongansatte

OTP omfatter nå alle arbeidstakere uansett stillingsprosent og det vil ikke være mulig å utelate ansatte med en stillingsprosent under 20 prosent som tidligere.

Opptjent pensjon for arbeidstakere i deltidsstilling skal utgjøre en forholdsmessig del av den pensjonen som ville vært opptjent dersom arbeidstakere hadde hatt fulltidsstilling.

Det er ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeider, og sesongansatte skal behandles som deltidsansatte.

Alle bedrifter må tilpasse sine pensjonsordninger til de nye reglene senest 30. juni 2022. Det er ikke krav om at endringene i pensjonsgrunnlaget eller medlemskriteriene skal få virkning for perioden mellom 1. januar 2022 og tidspunktet for endring av den endelige pensjonsordningen.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link