Aktuelt

PERSONLIG SAMARBEIDSPARTNER FOR STRØMSGODSET FOTBALL

Audun Kleven er økonomisjef i Strømsgodset Fotball AS og sitter med det overordnede økonomiske ansvaret for selskapet. Det innebærer blant annet å følge opp budsjettansvarlig, produsere rapporter, delta i styremøter og jobbe med prognoser.

I Strømsgodset Fotball er Kleven alene om det økonomiske ansvaret og har ingen økonomiavdeling i ryggen. Da er det godt å ha en samarbeidspartner som kjenner selskapet ut og inn, og som Kleven kan rådføre seg med ved behov.

Et godt samarbeid over flere år 

Samarbeidet med Revisorkollegiet har allerede pågått over flere år. Tidligere var Revisorkollegiet en av Strømsgodsets sponsorer, men i 2015 ble det bestemt at de skulle gå fra å være sponsor til å utføre selskapets revisjon.

– Nå tar Revisorkollegiet seg av vår revisjon, i tillegg til at de bistår med noe rådgivning hvis det skulle dukke opp noe spesielt. Det å drive en fotballklubb er ikke helt som å arbeide i andre bransjer, så det hender det dukker opp litt spesielle ting, forteller Kleven. 

Noen å diskutere faglige spørsmål med

For Kleven, som sitter alene med regnskap i Strømsgodset Fotball, er det ikke så mange andre å snakke med når faglige utfordringer og spørsmål dukker opp. Da er det fint å kunne henvende seg til revisorene i Revisorkollegiet. 

– Jeg er utdannet revisor selv, så jeg syns det er veldig fint å ha noen å samarbeide med og noen jeg kan diskutere faget med når det er behov for det. Jeg bruker ikke rådgivningstjenesten deres så ofte, men når jeg gjør det syns jeg det er kjempeålreit. De er veldig flinke og jeg har veldig god kontakt med dem, forteller Kleven.

– En personlig samarbeidspartner

Revisorkollegiet ønsker å være litt mer enn bare en revisor for sine kunder. Med et mer personlig forhold er det mulig å lære kundenes selskaper å kjenne. Dette samsvarer med Klevens opplevelse av forholdet. 

– Jeg opplever Revisorkollegiet som en personlig samarbeidspartner. Vi har en god, personlig relasjon, forteller han. 

Interesse for bransjen

Det at Kleven opplever Revisorkollegiet som en personlig samarbeidspartner henger sammen med revisorenes investering i og interesse for bransjen han jobber i. Dette anser Kleven som en stor fordel. 

– Jeg samarbeider mest med John Arild Delsbekk og Thomas André Riisøen og syns det jo er en fordel at de har en personlig interesse for fotball og spesielt for Strømsgodset. Det er mye enklere for meg å få bransjespesifikk hjelp når de har en personlig interesse for bransjen. Det har absolutt noe å si, forteller han.

Anbefaler andre å velge Revisorkollegiet

Kleven er fornøyd med Revisorkollegiet og vil gjerne anbefale andre å velge det samme for revisjon og regnskapstjenester.

– Jeg har et veldig bra inntrykk av dem. De er flinke, og hvis det skulle være noe de ikke har like mye kompetanse på, sørger de alltid for å innhente nødvendig kompetanse og få saken løst.

Lidenskap for bransjen

For å oppsummere trekker Kleven frem det han opplever som det aller viktigste med samarbeidet med Revisorkollegiet. 

– Det er viktig at de har lidenskap for bransjen. Det blir litt bedre håndarbeid fra revisoren også, fordi de får en god forståelse for kunden. Det henger jo sammen med det at Revisorkollegiet er en personlig samarbeidspartner, avslutter Kleven.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.