Aktuelt

PROFESJONELL SKATTERÅDGIVNING FOR DIN VIRKSOMHET

Ved å benytte deg av skatterådgivning kan du potensielt spare deg og din bedrift for unødvendige utgifter og effektivisere økonomien til virksomheten.

Skatterådgivning og -tjenester sikrer deg trygghet og forutsigbarhet, og sørger ikke minst for at du kan prioritere din kjernevirksomhet uten å bekymre deg over økonomiske spørsmål.

Planlegg og organiser skatten din med en rådgiver fra Revisorkollegiet, og få bedre innsikt i din virksomhets økonomi.

Ulike skatteregler for forskjellige organisasjoner

Skattereglene er forskjellige for ulike typer virksomheter, og det er derfor viktig å sette seg inn i reglene som gjelder for din selskapsform. 

  • Enkeltpersonforetak (ENK)

Eieren av et enkeltpersonforetak har selv det personlige ansvaret for virksomhetens forpliktelser, og må sørge for at skatten rapporteres og betales. Enkeltpersonforetak er ikke et eget skattesubjekt.

  • Aksjeselskap (AS)

Aksjeselskaper er egne juridiske enheter og skattesubjekter, og de må derfor rapportere og betale inn skatt selv. Daglig leder/styreleder er ansvarlig for at dette blir gjort. Som eier av aksjer i et aksjeselskap er du ikke personlig ansvarlig for selskapets forpliktelser.

  • Ansvarlig selskap (ANS/DA)

Ansvarlige selskap eller deltakerlignede selskaper er juridiske enheter, men ikke skattesubjekter på samme måte som et AS. Selskapene må rapportere deltagernes andel av inntekter og formue, mens deltakerne er ansvarlig for å ta med inntekter og formue på egen skattemelding og betale skatt. 

Et budsjett er en økonomisk fremtidsplan som viser kostnader og inntekter en bedrift forventer å ha fremover i tid.

Skatterådgiving fra Revisorkollegiet gjør driften effektiv og oversiktlig

Våre dyktige fagfolk kan bistå din bedrift med virksomhetens skattemelding og beregning av skatt. Når du benytter deg av fagfolk og god rådgivning sikrer du et riktig skattegrunnlag så du ikke risikerer å betale for mye skatt. 

Det er for eksempel ikke uvanlig at en virksomhet ikke er klar over hvilke fradrag de kan ha rett på, og at de har mangelfull innsikt i skatteregler generelt. Dette er alle bedrifter ansvarlig for å finne ut av selv, på samme måte som de selv er ansvarlige for riktig skattebetaling og rapportering. Da kan det være fornuftig å benytte seg av en ekstern regnskapsfører eller revisor, som har god kompetanse på selskapsskatt.

Revisorkollegiet gir deg skatterådgivningen du trenger

Regelverket og de ulike forskriftene for spesifikke typer organisasjonsformer kan være vanskelig å manøvrere og forstå. 

Med dyktige regnskapsførere og revisorer er det enklere å ha god orden og struktur i økonomien, og overholde skatteplikten til virksomheten. Revisorkollegiet hjelper deg og ditt foretak med god skatterådgivning, slik at dere kan rette fokuset mot deres kjernevirksomhet. Vi bistår blant annet med utfylling av skattemeldinger, vurdering av alternativer ved oppkjøp og reorganiseringer, due diligence samt personbeskatning. 

Overlat skatt og rapportering til oss, kontakt Revisorkollegiet her.