Aktuelt

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSUTBRUDDET

Partiene på Stortinget ble mandag morgen enige om en krisepakke om økonomien. Tiltakene som er lagt frem er midlertidige ordninger inntil videre, og vil formelt bli behandlet i stortinget på torsdag. Endringen vil tre i kraft umiddelbart og utbetalinger vil skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Her er hovedpunktene i avtalen:
 
Permittering

 • Arbeidstakere får full lønn (inntil 6G) i minimum 20 dager fra permittering. Staten dekker fra dag 3 til 20.
 • Ordning skal sikre personer en inntekt på minimum 80 prosent av dagpengegrunnlaget opp til 3G og 62,4 prosent av dagpengegrunnlaget over 3G og opp til 6G etter dag 20 i permitteringstiden.
 • Inntektsgrensen for å ha rett på dagpenger reduseres til 0,75 G.
 • Ordning skal sikrer lærlinger som mister lærlingplassen i forbindelse med virusutbruddet en inntektssikring på nivå med lærlingelønnen. 

Sykepenger

 • Arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager.
 • Selvstendig næringsdrivende og frilansere vil få sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som gjeldende regler. 

Omsorgspenger

 • Ordningen med omsorgspenger økes fra 10 til 20 dager.
 • Arbeidsgiverperioden for betalingen av omsorgspenger reduseres til 3 dager.
 • Det innføres en ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med dag 4, etter samme regler som arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

 • Det innføres en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien. Disse får en kompensasjon der dekningsgraden på om lag 80 % av gjennomsnitt av siste tre års inntekt begrenset oppad til 6G. Kompensasjonen dekkes fra og med 17. dag etter at inntektsbortfallet inntraff. 

Ekstratiltak for bedrifter og bransjer

 • Utsette innbetaling av merverdiavgift som forfaller 15. april 2020.
 • Utsette innbetaling av den andre terminen for forskuddsskatt for selskaper som forfaller 15. april 2020.
 • Redusere lav momssats til 8 prosent. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen har tilbakevirkende kraft fra og med 1. januar 2020.
 • Ta nødvendige initiativ for å sikre kritisk infrastruktur som luftfart.
 • Kompensere private flyplasser for bortfall av lufthavnsavgifter. Dette er en midlertidig ordning inntil videre.
 • Etablere statlige lånegarantier for alle berørte bransjer.


Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.