Aktuelt

SÅ ENKELT BYTTER DU REVISOR

Mange tror at det er både tidkrevende og kostbart å bytte revisor, og kvier seg derfor for å gjøre det. Derfor vil vi gjerne avklare et par ting, og informere om at å bytte revisor faktisk er veldig enkelt.

Slik bytter du revisor 

Uavhengig av hvorfor du ønsker å bytte revisor, er det ingenting å kvie seg for. Det er generalforsamlingen, altså aksjeeierne, som velger revisor. Generalforsamling skal holdes seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår, senest 30. juni. Ønsker man å bytte revisor på et annet tidspunkt i løpet av året, kan man kalle inn til en ekstraordinær generalforsamling. 

Husk at det bare er saker som er nevnt i innkallingen som kan behandles av generalforsamlingen. Man blir enige om revisor skifte, og alle underskriver protokollen.

Når bør man bytte revisor?

De aller fleste bytter revisor når fjorårets årsregnskap er ferdig, og før man starter jobben på et nytt år. De fleste skiftene skjer derfor gjerne på våren eller høsten.  Dette henger sammen med at de fleste ordinære generalforsamlinger skal finne sted innen utgangen av juni. Vi anbefaler våre kunder å bytte revisor mellom april og juni, eller mellom august og oktober. Det beste er dersom byttet skjer før sommerferien, slik at vi får god tid til å bli kjent med virksomheten din.

Innebærer det mye jobb for meg å bytte revisor?

For deg som kunde krever det lite jobb å bytte revisor. Det er vår jobb å bli kjent med deg og din virksomhet, og ettersom vi har lang erfaring er vi raske på å sette oss inn i et nytt selskap. Sammen med deg setter vi oss inn i din virksomhet, og legger til rette for en enkel og smidig overgang - uten at det skal bli en belastning for deg som kunde.

Vi kan bistå med det praktiske rundt revisorskifte. Vi vil også holde i kommunikasjonen med din tidligere revisor dersom det er nødvendig. 

Vurderer du å bytte revisor? Snakk med oss og vi gir deg tips og råd.