Aktuelt

SAF-T (STANDARD AUDIT FILE-TAX) MÅ VÆRE PÅ PLASS TIL 01.01.2020

  • SAF-T utveksling av regnskapsmateriale, er obligatorisk for alle næringsdrivende også NUF selskaper fra og med 01.01.2020.  Det er svært vanskelig å få utsettelse med dette kravet.  Unntaket fra SAF-T kravet er:
  • Næringsdrivende som har under 5 millioner i omsetning og som fører regnskapet uten regnskapsprogram (regnes da som manuelle løsninger).
  • Bokføringspliktige som har færre enn 600 bilag i året og som bokfører i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer (regnes da som manuelle løsninger).

Hvis leverandøren av regnskapssystemet er forsinket med å levere SAF-T, kan dette være en god nok begrunnelse for å få utsettelse. Imidlertid må den næringsdrivende selv søke Skatteetaten om utsettelse og begrunne hvorfor.  
Alle næringsdrivende som benytter standard norske regnskapssystemer må kunne forvente at regnskaps-programleverandøren har SAF-T klart innen 01.01.2020.  Imidlertid er det ikke nok at leverandøren sier at de er SAF-T klar, det må kontrolleres at selskapets kontoplan er mappet opp riktig i forhold til SAF-T kravet.  Det er selskapet selv som er ansvarlig for å kunne levere SAF-T fil til Skatteetaten ved forespørsel. Regnskapsfører eller revisor kommer til å følge opp at SAF-T kravet er tilfredsstilt. 
Når det gjelder næringsdrivende som har regnskapsprogrammer som ikke er standard norske, er det stor mulighet for at programmet ikke tilfredsstiller SAF-T kravet.  Det er ingen mulighet til å slippe unna SAF-T kravet, så selskapet plikter å løse dette. De mulighetene som selskapet da må vurdere er:

  1. Bytte til nytt regnskapsprogram som tilfredsstiller SAF-T kravet
  2. Få programleverandøren til å tilfredsstille SAF-T kravet
  3. Ta uttrekk fra regnskapsprogrammet basert på de parameterne som kreves for å kunne lage en SAF-T fil utenfor regnskapsprogrammet.

Punkt 1. er å foretrekke hvis selskapet uansett har et gammelt og lite tilfredsstillende regnskapsprogram.
Punkt 2. er sent å sette i gang med nå, og kan bli en kostbar løsning å satse på.
Punkt 3. kan være en løsning som passer for de som ikke kan eller vil bytte regnskapsprogram for å tilfredsstille SAF-T kravet.
 
RK Accounting samarbeider med Prisolve for å kunne levere løsninger utenfor regnskapsprogrammet som kan konvertere til SAF-T fil.  Skulle dette være interessant kan Jon A. Nordskog kontaktes på mail eller tlf. (jon@rka.as) eller (+47 47 46 99 50).

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link