Aktuelt

SAF-T (STANDARD AUDIT FILE-TAX) MÅ VÆRE PÅ PLASS TIL 01.01.2020

  • SAF-T utveksling av regnskapsmateriale, er obligatorisk for alle næringsdrivende også NUF selskaper fra og med 01.01.2020.  Det er svært vanskelig å få utsettelse med dette kravet.  Unntaket fra SAF-T kravet er:
  • Næringsdrivende som har under 5 millioner i omsetning og som fører regnskapet uten regnskapsprogram (regnes da som manuelle løsninger).
  • Bokføringspliktige som har færre enn 600 bilag i året og som bokfører i tekstbehandlings- eller regnearkprogrammer (regnes da som manuelle løsninger).

Hvis leverandøren av regnskapssystemet er forsinket med å levere SAF-T, kan dette være en god nok begrunnelse for å få utsettelse. Imidlertid må den næringsdrivende selv søke Skatteetaten om utsettelse og begrunne hvorfor.  
Alle næringsdrivende som benytter standard norske regnskapssystemer må kunne forvente at regnskaps-programleverandøren har SAF-T klart innen 01.01.2020.  Imidlertid er det ikke nok at leverandøren sier at de er SAF-T klar, det må kontrolleres at selskapets kontoplan er mappet opp riktig i forhold til SAF-T kravet.  Det er selskapet selv som er ansvarlig for å kunne levere SAF-T fil til Skatteetaten ved forespørsel. Regnskapsfører eller revisor kommer til å følge opp at SAF-T kravet er tilfredsstilt. 
Når det gjelder næringsdrivende som har regnskapsprogrammer som ikke er standard norske, er det stor mulighet for at programmet ikke tilfredsstiller SAF-T kravet.  Det er ingen mulighet til å slippe unna SAF-T kravet, så selskapet plikter å løse dette. De mulighetene som selskapet da må vurdere er:

  1. Bytte til nytt regnskapsprogram som tilfredsstiller SAF-T kravet
  2. Få programleverandøren til å tilfredsstille SAF-T kravet
  3. Ta uttrekk fra regnskapsprogrammet basert på de parameterne som kreves for å kunne lage en SAF-T fil utenfor regnskapsprogrammet.

Punkt 1. er å foretrekke hvis selskapet uansett har et gammelt og lite tilfredsstillende regnskapsprogram.
Punkt 2. er sent å sette i gang med nå, og kan bli en kostbar løsning å satse på.
Punkt 3. kan være en løsning som passer for de som ikke kan eller vil bytte regnskapsprogram for å tilfredsstille SAF-T kravet.
 
RK Accounting samarbeider med Prisolve for å kunne levere løsninger utenfor regnskapsprogrammet som kan konvertere til SAF-T fil.  Skulle dette være interessant kan Jon A. Nordskog kontaktes på mail eller tlf. (jon@rka.as) eller (+47 47 46 99 50).

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.