Aktuelt

SAMMENSTILLINGSOPPGAVEN

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2022 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2023.

Denne sammenstillingen skal inneholde summen av:
 

  • alle rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
  • feriepengegrunnlag
  • summen av rapportert forskuddstrekk
  • ansatte nummer eller annet nummer i arbeidsgivers systemer

 
I tillegg til denne sammenstillingsoppgaven har alle mulighet til å gå inn på altinn.no og hente ut egne inntektsopplysninger, «A08 mine inntekter og arbeidsforhold», som viser hva arbeidsgiver har innrapportert. Disse opplysningene kommer automatisk inn på den ferdigutfylte selvangivelse, og det er derfor greit å rydde opp i eventuelle feil før skatteetaten sender ut selvangivelsen.
 
Fristen for å få med alle opplysningene på den forhåndsutfylte selvangivelsen er 1. mars.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.