Aktuelt

SAMMENSTILLINGSOPPGAVEN

Arbeidsgiver må gi arbeidstakere en lønnssammenstilling/sammenstillingsoppgave innen 1. februar året etter inntektsåret. Lønnssammenstilling for 2019 skal altså gis til den ansatte innen 1. februar 2020.

Denne sammenstillingen skal inneholde summen av:
 

  • alle rapporterte inntekter (lønn, ytelser, godtgjørelser)
  • feriepengegrunnlag
  • summen av rapportert forskuddstrekk
  • ansatte nummer eller annet nummer i arbeidsgivers systemer

 
I tillegg til denne sammenstillingsoppgaven har alle mulighet til å gå inn på altinn.no og hente ut egne inntektsopplysninger, «A08 mine inntekter og arbeidsforhold», som viser hva arbeidsgiver har innrapportert. Disse opplysningene kommer automatisk inn på den ferdigutfylte selvangivelse, og det er derfor greit å rydde opp i eventuelle feil før skatteetaten sender ut selvangivelsen.
 
Fristen for å få med alle opplysningene på den forhåndsutfylte selvangivelsen er 1. mars.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.