Satser for inntektsåret 2024

Skattedirektoratet har fastsatt satsforskriften for 2024. Forskriften angir hvilke satser som gjelder for skattlegging når det gjelder forskjellige kostgodtgjørelser.

Satser for inntektsåret 2024

Satsene kan avvik fra statens reiseregulativ som er et avtalebasert regelverk. F. eks. kan diettgodtgjørelse etter statens satser i utlandet både være høyere og lavere enn de satsene som kan utbetales skattefritt. Diettgodtgjørelse som overstiger skattedirektoratets trekkfrie satser på reiser både med og uten overnatting må derfor splittes i en trekkfri og en trekkpliktig del.

Fullstendig oversikt over satser og vilkår kan dere finne i satsforskriften. De meste brukte satsene gjengis her:

Kostgodtgjørelse og nattillegg på yrkes-/tjenestereiser med overnatting

 • kr 658 per døgn for skattepliktige som har bodd på hotell mv. (kr. 526 per døgn dersom frokost er inkludert)
 • kr 400 per døgn for ved overnatting på hybel uten kokemuligheter eller på pensjonat eller brakke
 • kr 102 per døgn ved overnatting på hybel med kokemuligheter eller har overnattet privat
 • Måltidstrekk: 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunsj og 50 prosent for middag
 • Nattillegg: kr 435 per døgn
 • Kost for langtransportsjåfører: kr 400 per døgn

Utbetaling av skattefri kostgodtgjørelse må dokumenteres ved å legitimere å ha bodd på hotell, pensjonat eller brakke, eller hybel uten kokemuligheter. Legitimasjon vil være kopi av faktura fra utleier.

Kostgodtgjørelse på yrkes-/tjenestereiser uten overnatting 

 • kr 200 for reiser fra og med 6 timer og til og med 12 timer
 • kr 400 for reiser over 12 timer

Overstiger godtgjørelsen satsene, vil merutbetalingen utgjøre et trekk- og skattepliktig overskudd med mindre full kostnadsdokumentasjon fremlegges.

Bilgodtgjørelse 

 • 3,50 per kilometer
 • Passasjertillegg: kr 1 per passasjer per kilometer
 • Kjøring på skogs- og anleggsvei: kr 1 per kilometer

Vær oppmerksom på at hvis det utbetales bilgodtgjørelse etter statens reiseregulativ, som for 2023 var kr. 4,58 vil kr. 0,98 være skattepliktig for mottaker.

Fri bil

 • Fordelen fastsettes til 30 % av bilens listepris inntil kr 351 700 og 20 % av overskytende listepris
 • For biler der fordelen ikke står i forhold til listeprisen: kr 63 000
 • Varebil klasse 2 og elektronisk kjørebok: kr 3,40 per kilometer

Representasjon

 • Enkel bevertning, pr. person: kr 562
 • Gavegjenstander, pr. gjenstand kr 308
 • Oppmerksomheter, pr. tilfelle kr 308

Hele forskriften «forskrift om satser mv. til bruk for forskudd og skattefastsetting for 2024» finner dere på lovdata på nett.

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.