Aktuelt

SELSKAPSSKATT

Selskapsskatt er den skatten virksomheten må betale av sitt overskudd. For 2019 betaler norske selskaper 22 prosent av sitt overskudd i selskapsskatt. Det kan være vanskelig å holde styr på skatteregler og forpliktelser. Skatteregelverket er komplisert, og for ulike typer selskaper gjelder det også forskjellige regler. Din virksomhet kan ha krav på noen typer fradrag, eller ha spesifikke skatterettslige forpliktelser.

I slike tilfeller er det lurt å hente inn en ekstern skatterådgiver, slik at du kan føle deg trygg på at du betaler riktig skatt. Revisorkollegiet hjelper deg med skatterådgivning for ditt selskap.

Hva er viktig å vite om selskapsskatt?

Selskapsskatt er den skatten som selskapene betaler av sine overskudd. Skattereglene og regnskapsreglene er forskjellige og det betyr at det skattemessige overskuddet ofte ikke er lik det regnskapsmessige overskuddet. Skattereglene er kompliserte og i stadig endring, og det kan derfor lønne seg å få hjelp til å beregne riktig skattemessig overskudd så man ikke betaler for mye selskapsskatt.

Her kan du lese mer om skatter og avgifter for ulike selskaper hos Altinn

Hvilke kostnader er fradragsberettiget?

For å vurdere om noe er fradragsberettiget må den enkelte kostnaden vurderes konkret, og det må tas stilling til hvilken tilknytning den har til selskapet. Reglene for avskrivninger på driftsmidler er for eksempel forskjellige skattemessig og regnskapsmessig, og det er noen kostnader som skattemyndighetene har sagt at man ikke får fradrag for. 

Vanlige kostnader som selskapet kan føre som fradrag er:

  • Kostnader direkte relatert til salg, f. eks. varekostnader
  • Lønns- og driftskostnader
  • Avskrivninger på driftsmidler
  • Finanskostnader, med noen unntak 

Reglene for fradrag på kostnader er regulert av forskriftene i skatteloven under kapittel 6. Les fellesreglene for fradrag på lovdata.no her.

Les mer: Forskuddsskatt.

Ikke betal mer selskapsskatt enn du trenger – Revisorkollegiet hjelper deg

Revisorkollegiet kan hjelpe deg og din bedrift med beregning av selskapsskatt, slik at du kan fokusere på det som er din kjernevirksomhet. Våre rådgivere hjelper deg med veiledning i selskapsskatt, slik at du får utbytte av skattefradrag som er relevante for din virksomhet. 

Revisorkollegiet hjelper deg med veiledning og råd angående ditt selskap sin skatt. Overlat økonomien til oss, så sparer du både tid og penger! Kontakt oss her i dag.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.