Aktuelt

SENIORER I ARBEIDSLIVET

Flere og flere står lenger i arbeid, og det er flere ting å passe på for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her gir vi dere en oversikt over reglene som er viktige å være klar over.

Ekstra ferieuke og feriepenger for arbeidstakere over 60 år
Ved fylte 60 år har arbeidstaker rett på en uke ekstra ferie. Arbeidstaker kan selv bestemme tidspunkt for denne ene uken, men det forutsetter at arbeidsgiveren har fått beskjed om dette minst 14 dager før ferien skal avvikles. Arbeidstaker har ingen utvidet rett til å overføre ferie til neste år.
 
Med den ekstra ferieuken, følger det også feriepenger på 2,3 % av feriepengegrunnlaget inntil 6 ganger folketrygdens grunnbeløp. Det betyr at arbeidstakere som tjener mer enn 6 G ikke kan kreve feriepenger av det overskytende, med mindre det er særskilt avtalt.
 
Redusert rett til sykepenger
Arbeidstakere mellom 67 og 70 år har redusert rett til sykepenger. Sykepenger utbetales fra NAV med inntil 60 stønadsdager i tillegg til en eventuell arbeidsgiverperiode på 16 dager. Forutsetningen for å ha rett til sykepenger er at arbeidsinntekten overstiger to ganger folketrygdens grunnbeløp.
 
Retten til sykepenger faller bort fra fylte 70 år. Da har arbeidstaker ingen rett på sykepenger, verken fra arbeidsgiver eller fra NAV.
 
Utvidet oppsigelsestid
Arbeidstakere som har vært ansatt i 10 år sammenhengende og er over 50 år, har etter arbeidsmiljøloven utvidet oppsigelsestid hvis de blir oppsagt av arbeidsgiver.
 
Oppsigelsestiden er 4 måneder når den ansatte har passert 50 år, 5 måneder når den ansatte har passer 55 år og 6 måneder når den ansatte har fylt 60 år.
 
Når arbeidstakeren selv sier opp er det ingen utvidet oppsigelsestid.

Aldersgrense for oppsigelse
Det er som hovedregel i arbeidsmiljøloven ikke anledning til å si opp arbeidstakere på grunn av alder før de har fylt 72 år.  Det er mulig å sette en bedriftsintern aldersgrense, men denne kan som hovedregel ikke settes lavere enn 70 år. Forutsetningen for en lavere grense er at denne er drøftet med tillitsvalgte, den er gjort kjent for arbeidstakerne, praktiseres konsekvent og bedriften har en tilfredsstillende tjenestepensjonsordning.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.