Aktuelt

SMITTEFOREBYGGING I FORBINDELSE MED SPREDNING AV CORONAVIRUSET

COVID-19-utbruddet har blitt erklært en pandemi, og Norske helsemyndigheter har gått ut med informasjon om smittevern for å forebygge og redusere spredningen av viruset.
 
Vi ønsker å bidra proaktivt med å forebygge smitte hos egne ansatte og våre klienter, og innfører derfor med umiddelbar virkning tiltak for å redusere spredning av smitte.

I den nærmeste tiden vil alle besøk ute hos klienter avlyses og vi vil i størst mulig grad utføre arbeid fra våre kontorer. I dag er regnskap og dokumentasjon i stor grad digitalisert og vi kan like effektivt utføre arbeidet uten å være ute hos klientene. Vi avlyser også all møteaktivitet i våre lokaler. Vi vil selvfølgelig være tilgjengelige på telefon, epost og andre elektroniske hjelpemidler.
 
I forbindelse med planlegging av revisjon tar vi kontakt for å avtale det praktiske omkring gjennomføringen.
 
Tiltakene vil gjelde inntil videre, og vurderes fortløpende basert på helsemyndighetenes råd, i første omgang frem til påske.
 
Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon dersom du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link