Aktuelt

SMITTEFOREBYGGING I FORBINDELSE MED SPREDNING AV CORONAVIRUSET

COVID-19-utbruddet har blitt erklært en pandemi, og Norske helsemyndigheter har gått ut med informasjon om smittevern for å forebygge og redusere spredningen av viruset.
 
Vi ønsker å bidra proaktivt med å forebygge smitte hos egne ansatte og våre klienter, og innfører derfor med umiddelbar virkning tiltak for å redusere spredning av smitte.

I den nærmeste tiden vil alle besøk ute hos klienter avlyses og vi vil i størst mulig grad utføre arbeid fra våre kontorer. I dag er regnskap og dokumentasjon i stor grad digitalisert og vi kan like effektivt utføre arbeidet uten å være ute hos klientene. Vi avlyser også all møteaktivitet i våre lokaler. Vi vil selvfølgelig være tilgjengelige på telefon, epost og andre elektroniske hjelpemidler.
 
I forbindelse med planlegging av revisjon tar vi kontakt for å avtale det praktiske omkring gjennomføringen.
 
Tiltakene vil gjelde inntil videre, og vurderes fortløpende basert på helsemyndighetenes råd, i første omgang frem til påske.
 
Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon dersom du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.