Aktuelt

SMITTEFOREBYGGING I FORBINDELSE MED SPREDNING AV CORONAVIRUSET

COVID-19-utbruddet har blitt erklært en pandemi, og Norske helsemyndigheter har gått ut med informasjon om smittevern for å forebygge og redusere spredningen av viruset.
 
Vi ønsker å bidra proaktivt med å forebygge smitte hos egne ansatte og våre klienter, og innfører derfor med umiddelbar virkning tiltak for å redusere spredning av smitte.

I den nærmeste tiden vil alle besøk ute hos klienter avlyses og vi vil i størst mulig grad utføre arbeid fra våre kontorer. I dag er regnskap og dokumentasjon i stor grad digitalisert og vi kan like effektivt utføre arbeidet uten å være ute hos klientene. Vi avlyser også all møteaktivitet i våre lokaler. Vi vil selvfølgelig være tilgjengelige på telefon, epost og andre elektroniske hjelpemidler.
 
I forbindelse med planlegging av revisjon tar vi kontakt for å avtale det praktiske omkring gjennomføringen.
 
Tiltakene vil gjelde inntil videre, og vurderes fortløpende basert på helsemyndighetenes råd, i første omgang frem til påske.
 
Ta gjerne kontakt med oss for nærmere informasjon dersom du har spørsmål.

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.