Statsstøtteregler kan ramme næringslivet

Lav arbeidsgiveravgift og en lang rekke andre ordninger kan etter EUs statsstøtteregler bli regnet som ulovlig dersom virksomheten som mottar dem har tapt mer enn halvparten av aksjekapitalen.

Skatteetaten har iverksatt en større kontroll mot virksomheter som har redusert arbeidsgiveravgifts sats eller o-sats. Redusert sats kan nemlig bli regnet som ulovlig statsstøtte.

Statsstøtteregler kan ramme næringslivet

En midlertidig unntaksregel for 2020 og 2021 beskytter bedrifter med mer enn halvparten av aksjekapitalen tapt i disse årene hvis de ikke var i økonomiske vanskeligheter ved utgangen av 2019. Men om ikke unntaksregelen videreføres, vil selskaper som er i økonomiske vanskeligheter nå i 2022 rammes.

Regnskap Norge opplyser at «de har registrert saker hvor skatteetaten har gått tilbake til 2017 og korrigert avgiftsberegningen der de finner at vilkårene ikke er oppfylt. På toppen av dette har skatteetaten varslet at berørte arbeidsgivere vil bli straffesanksjoner ved ileggelse av tilleggsskatt»

Krav om å opplyse om statsstøtte i skattemeldingen

I årets skattemelding for næringsdrivende er det for første gang kommet et krav om å krysse av om man har mottatt offentlig støtte i form av skatte- eller avgifts fordeler. 27 konkrete ordninger er listet opp, og har man fått slik støtte skal man i tillegg opplyse om selskapet var i økonomiske vansker i siste regnskapsår og om det er mottatt annen offentlig støtte. Formålet med opplysningene er kontroll.

Det er allerede vært gitt tilleggsskatt i saker om redusert arbeidsgiveravgift og det er nå et spørsmål om også øvrige støtteordninger vil bli behandlet på samme måte. Støtteordningene som listet opp i skattemeldingen er blant annet:

  • Differensiert arbeidsgiveravgift
  • El-varebil gunstig avskrivning
  • Mva-fritak for elbiler
  • Redusert elavgift
  • Skattefunn
  • Fordelaktig fastsettelse av listepris for bruk av el-bil som firmabil
  • Fritak for Co2-avgift

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.