Aktuelt

SYK I FERIEN? HVILKE RETTIGHETER OG PLIKTER HAR JEG?

Endelig ferie, og du ser frem til å ha det gøy og koble av fra hverdagen. Men noen ganger blir det ikke som du har tenkt deg og sykdom ødelegger for planene. Ferieloven har reglene for hvilke rettigheter og hvilke plikter som gjelder.

Rett til ny ferie
Du kan kreve å få nye feriedager fra første sykedag, og du har rett til å få like mange nye feriedager som du har vært syk. Dette forutsetter imidlertid at du har vært 100 % arbeidsufør i minst en dag i ferien. Det er du som arbeidstaker som må ha vært syk, ikke familiemedlemmer.
 
Et slikt krav må du dokumentere med legeerklæring. Egenmelding gir ikke rett til ny ferie. Legeerklæringen skal dokumentere arbeidsuførheten med start- og sluttdato. Det holder ikke å ringe hjem til fastlegen. Ferieloven skiller ikke på hvor man er på ferie når man blir syk. Er man i utlandet vil man også ha krav på ny ferie men dette forutsetter en gyldig legeerklæring fra en lege i utlandet.
 
Kravet må gis til arbeidsgiver så raskt som mulig og «uten ugrunnet opphold» etter at arbeidet gjenopptas. Ca 2 uker som en generell regel.
 
Reglene finner du i ferieloven § 9.

Rett til sykepenger
Rett til ny ferie betyr ikke umiddelbart at man også har rett til sykepenger. I tillegg til å dokumentere 100 % arbeidsuførhet og legeerklæring gjelder følgende regler for å ha rett til sykepenger.
 
For å ha rett til sykepenger er det etter norsk rett et krav at man oppholder seg i Norge. EØS-avtalen gir imidlertid rett til sykepenger ved sykdom som inntreffer på ferie i et annet EØS-land. Blir man syk utenfor EØS vil man først har rett til sykepenger fra det tidspunkt man er tilbake i Norge og får sykemelding fra norsk lege.
 
Arbeidsgiver skal varsles første sykedag for å ha rett til sykepenger. Det er ikke tilstrekkelig å si fra når man er tilbake etter ferien, slik reglene er for rett til ny ferie.
 
Du må ta tilrettelagt arbeid når dette er mulig med tanke på helsesituasjonene. Det betyr at dersom en brekker benet på ferie, og arbeidsgiver kan tilrettelegge for arbeid med brukket ben, har man plikt til å komme på jobb og utføre arbeid i sykdomsperioden.
 
Sykemelding må sendes innen 14 dager til arbeidsgiver.
 
Reglene finner du i folketrygdloven §§ 8-7, 8-8 og 8-18.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.