Aktuelt

TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING OG BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING - RETTET MOT BEDRIFTER MED MER ENN 25 ÅRSVERK

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

Denne ordningen er rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk og det kan søkes om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Det er krav til at bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse. Søknadene vurderes forløpende, men rammen som kan fordeles er begrenset.
 
Fra oktober 2020 er det anledning til å søke tilskudd via ordningen. Søknader vurderes forløpende så lenge det finnes midler.
 
Mer informasjon om tilskuddet finner du ved å benytte linken nedenfor:

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-andre-utlysning-oppdatert-oktober-2020.23977.aspx

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link