Aktuelt

TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING OG BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING - RETTET MOT BEDRIFTER MED MER ENN 25 ÅRSVERK

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

Denne ordningen er rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk og det kan søkes om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Det er krav til at bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse. Søknadene vurderes forløpende, men rammen som kan fordeles er begrenset.
 
Fra oktober 2020 er det anledning til å søke tilskudd via ordningen. Søknader vurderes forløpende så lenge det finnes midler.
 
Mer informasjon om tilskuddet finner du ved å benytte linken nedenfor:

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-andre-utlysning-oppdatert-oktober-2020.23977.aspx

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/24

15 mai 2024

Revidert nasjonalbudsjett ble lagt frem tirsdag 14 mai. Det er ingen store endringer i skatteopplegget, men det er nå klart at den ekstra arbeidsgiveravgiften på 5 % blir avviklet fra 2025.

Nyhetsbrev fra Revisroforeningen 3/24

15 mars 2024

Vi er godt i gang med årsoppgjøret og det er mange selskaper som i disse dager avslutter regnskapene for 2023. Alle aksjeselskaper må innen seks måneder etter utløpet av regnskapsåret avholde generalforsamling, hvor aksjonærene skal godkjenne regnskapet.