Aktuelt

TILSKUDD TIL KOMPETANSEHEVING OG BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING - RETTET MOT BEDRIFTER MED MER ENN 25 ÅRSVERK

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen lyser Viken fylkeskommune ut en ny runde med ekstraordinær midler for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring.

Denne ordningen er rettet mot bedrifter med mer enn 25 årsverk og det kan søkes om inntil kr 2 millioner i tilskudd. Det er krav til at bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse. Søknadene vurderes forløpende, men rammen som kan fordeles er begrenset.
 
Fra oktober 2020 er det anledning til å søke tilskudd via ordningen. Søknader vurderes forløpende så lenge det finnes midler.
 
Mer informasjon om tilskuddet finner du ved å benytte linken nedenfor:

https://viken.no/tjenester/tilskudd-og-stotte/tilskudd-og-stotte-felles-i-viken/tilskudd-til-kompetanseheving-og-bedriftsintern-opplaring-andre-utlysning-oppdatert-oktober-2020.23977.aspx

Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.