Aktuelt

TVANGSMULKT

Skatteetaten har ikke ilagt tvangsmulkt ved for sen innlevering av a-meldinger og mva-meldinger siden før koronaen kom i mars. Nå endrer det seg.


A-meldinger

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke lever a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil. Fristen for å levere a-meldingen er fremdeles den 5. hver måned. Hvis den 5. er en helg eller en helligdag, får du frem til første virkedag etter med innleveringen.
 
Det er viktig at a-meldingen blir levert. Opplysningene brukes blant annet til å behandle krav om sykepenger og dagpenger fra NAV og ved manglende levering kan det bli forsinkelser i eventuelle utbetalinger.

Mva-meldinger

Også for mva-meldinger kan det bli ilagt tvangsmulkt fra og med mva-meldingen for 5. termin, med leveringsfrist 10 desember.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 5/22

16 mai 2022

Revidert nasjonalbudsjett 2022 byr på økt formuesskatt for upersonlige skatteytere, endret mva-støtte ved kjøp av elbiler og forslag om nøytrale regler for leasing av kjøretøy.

Gründerboost café

27 april 2022

Er du nysgjerrig på hvilke muligheter det er for finansering for deg som gründer eller vekstbedrift? Vil du bli kjent med hvordan gründere har lykkes? Da er denne gründerkaféen noe for deg! Påmeldingsfrist 3. mai 2022 på følgende link