Aktuelt

TVANGSMULKT

Skatteetaten har ikke ilagt tvangsmulkt ved for sen innlevering av a-meldinger og mva-meldinger siden før koronaen kom i mars. Nå endrer det seg.


A-meldinger

For a-meldinger for oktober, med leveringsfrist 5. november, kan tvangsmulkt ilegges hvis du ikke lever a-meldingen innen oppgitte frister eller leverer den med feil. Fristen for å levere a-meldingen er fremdeles den 5. hver måned. Hvis den 5. er en helg eller en helligdag, får du frem til første virkedag etter med innleveringen.
 
Det er viktig at a-meldingen blir levert. Opplysningene brukes blant annet til å behandle krav om sykepenger og dagpenger fra NAV og ved manglende levering kan det bli forsinkelser i eventuelle utbetalinger.

Mva-meldinger

Også for mva-meldinger kan det bli ilagt tvangsmulkt fra og med mva-meldingen for 5. termin, med leveringsfrist 10 desember.
 
Ta gjerne kontakt med Revisorkollegiet AS hvis du har spørsmål.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.