Aktuelt

VI HAR INNGÅTT SAMARBEID MED ØKOSERVICE AS

Revisorkollegiet har i lang tid ønsket å få fotfeste i Hallingdal.  Dette er nå på plass.
Vi har inngått samarbeid med Økoservice AS som er lokalisert i Gjensidigebygget i Gol sentrum.  Økoservice AS er i dag et lite revisjonsselskap med to ansatte, herunder en nyansatt statsautorisert revisor med mange års erfaring.

Revisorkollegiet AS har i dag 38 ansatte, hvorav 35 jobber med revisjon.  Vi har kontorer i Drammen, Kongsberg, Oslo og Uvdal. Med dette dekker vi store deler av «det gamle Buskerud», men har frem til nå ikke vært representert med kontorer i Hallingdal.
 
Sammen mener vi at vi er i stand til å tilby næringslivet i Hallingdal et bredt spekter av tjenester innenfor revisjon og relaterte tjenester, som rådgivning, fusjoner/fisjoner, generasjonsskifter etc. 
 
Kontaktperson på kontoret i Gol er Morten Flaget, tlf 90 57 33 70. E- post: morten@okoservice.as

Generasjonsskifte og arveavgift – hva er lurt å gjøre nå?

14 juni 2021

Muligheten for et gjensyn med arveavgiften, gjør et fremskyndet generasjonsskifte til en aktuell problemstilling i mange selskaper. Dersom din bedrift skal gjennom et generasjonsskifte kan vi gi gode råd, både under planlegging og gjennomføring.

Betydelige endringer i kompensasjonsordningen for næringslivet

09 juni 2021

Den generelle kompensasjonsordningen for foretak med stort omsetningsfall legges betydelig om og reguleres i en ny forskrift. Kun foretak som har et underskudd kan få tilskudd, begrenset til en andel av et beregnet underskudd i tilskuddsperioden.