TVANGSMULKT

09 november 2020

Skatteetaten har ikke ilagt tvangsmulkt ved for sen innlevering av a-meldinger og mva-meldinger siden før koronaen kom i mars. Nå endrer det seg.

VI HAR INNGÅTT SAMARBEID MED ØKOSERVICE AS

22 oktober 2020

Revisorkollegiet har i lang tid ønsket å få fotfeste i Hallingdal. Dette er nå på plass. Vi har inngått samarbeid med Økoservice AS som er lokalisert i Gjensidigebygget i Gol sentrum.

KOMPENSASJONSORDNINGEN

19 oktober 2020

Kompensasjonsordningen har vært en midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall, og er ment å gi en kompensasjon for faste uunngåelige kostnader hvis foretaket har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid19-utbruddet.

REDUSERT SATS FOR MVA FRA 12 TIL 6 % VIDEREFØRES UT ÅRET

13 oktober 2020

Lav sats for persontransport, ferging av kjøretøyer, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre ble redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra og med 1. april.

STATSBUDSJETTET 2021

08 oktober 2020

Statsbudsjettet for 2021 ble lagt frem i går. Her er de viktigste skatte- og avgiftsendringene.

HJEMMEKONTOR OG KORONAUTBRUDD

29 september 2020

Etter koronautbruddet er det mange som har hjemmekontor, hele uker eller bare enkelte ukedager. Her er en oversikt over hva en bør være klar over når hjemmekontor blir en mer permanent del av arbeidsdagen.

FIRMABIL UNDER PERMITTERING

22 september 2020

Skattedirektoratet har nå kommet med en uttalelse om beskatning av firmabil under permittering som innebærer at en ansatt kan unngå beskatning selv om bilen står parkert hjemme.