OPPDATERT INFORMASJON OM REGELENDRINGER

14 april 2020

Det er i den siste tiden fremmet og vedtatt en rekke ulike tiltak for å avhjelpe situasjonen vi er i nå. Noen av tiltakene gjelder allerede, andre vil bli vedtatt og tre i kraft på et senere tidspunkt.

REGJERINGENS FORSLAG TIL KOMPENSASJONSORDNING FOR KRISERAMMEDE BEDRIFTER

03 april 2020

Regjeringen presenterte torsdag kveld et forslag til kostnadskompensasjonsordning for virksomheter som har tapt hele eller store deler av omsetningen som følge av Covid-19-utbruddet. Støtten fastsettes ut fra størrelsen på uunngåelige, faste kostnader og vil i første omgang gjelde for mars, april og mai.

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE I FORBINDELSE MED KORONAVIRUSUTBRUDDET

16 mars 2020

Partiene på Stortinget ble mandag morgen enige om en krisepakke om økonomien. Tiltakene som er lagt frem er midlertidige ordninger inntil videre, og vil formelt bli behandlet i stortinget på torsdag. Endringen vil tre i kraft umiddelbart og utbetalinger vil skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

AVTALER MELLOM EIERE OG AKSJESELSKAP

09 mars 2020

Transaksjoner/avtaler av en viss størrelse mellom selskapet og visse nærstående er ikke bindende for selskapet uten at avtalen godkjennes av rette selskapsorgan.

SENIORER I ARBEIDSLIVET

10 februar 2020

Flere og flere står lenger i arbeid, og det er flere ting å passe på for både arbeidsgivere og arbeidstakere. Her gir vi dere en oversikt over reglene som er viktige å være klar over.

FORSKUDDSSKATT

27 januar 2020

Upersonlige skattepliktige som aksjeselskaper, verdipapirfond og banker skal betale forskuddsskatt. Forskuddsskatten betales til skatteoppkreveren i kontorkommunen.