NÅR TRENGER JEG REVISOR?

05 august 2019

Det finnes en rekke lover og regler knyttet til dette med revisjon, vi gir deg en liten innføring i de viktigste retningslinjene du må forholde deg til.

DETTE BØR INN I VURDERINGEN NÅR DU VELGER REGNSKAPSFØRER

24 juni 2019

Når du skal sette bort hele eller deler av økonomifunksjonen og regnskapsoppgavene til en ekstern samarbeidspartner, er det lurt å gjøre et gjennomtenkt valg. Mange ting skal klaffe, og du skal føle deg sikker på at virksomheten din er i trygge hender.

RETT TIL FERIEPENGER

12 juni 2019

Feriepenger erstatter lønn når du har ferie. Ferieloven sikrer alle arbeidstakere rett til ferie og feriepenger. Ferietiden er uten lønn, og feriepenger skal derfor dekke lønnsbortfallet ved ferieavvikling.

TENK PÅ DETTE FØR DU VELGER REVISOR

11 juni 2019

En revisors hovedfunksjon er å bekrefte selskapets årsregnskap. At kvaliteten på arbeidet revisoren utfører er god, bør være en selvfølge. Men det er også noen andre kriterier revisoren din bør oppfylle før du bestemmer deg.

FRA IDÉ TIL BEDRIFT

27 mai 2019

Sitter du med en liten gründerspire i magen og tenker at det snart er på tide å starte eget selskap? Har du tenkt igjennom økonomien ? Trenger du hjelp til å sette opp budsjett, snakke med banken ?

SÅ ENKELT BYTTER DU REVISOR

15 mai 2019

Mange tror at det er både tidkrevende og kostbart å bytte revisor, og kvier seg derfor for å gjøre det. Derfor vil vi gjerne avklare et par ting, og informere om at å bytte revisor faktisk er veldig enkelt.

FORDELEN VED Å BRUKE ET REVISJONS- OG RÅDGIVNINGSFIRMA

29 april 2019

Uavhengig av om du driver et stort eller et lite selskap, er det mange fordeler med å bruke et revisjons- og rådgivningsfirma. Vi anbefaler i utgangspunktet alle å enten bruke en regnskapsfører eller å få regnskapet sitt gjennomgått og bekreftet av revisor.

PERSONLIG SAMARBEIDSPARTNER FOR STRØMSGODSET FOTBALL

10 april 2019

Audun Kleven er økonomisjef i Strømsgodset Fotball AS og sitter med det overordnede økonomiske ansvaret for selskapet. Det innebærer blant annet å følge opp budsjettansvarlig, produsere rapporter, delta i styremøter og jobbe med prognoser.