Våre tjenester

Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding

Teknisk utarbeidelse av årsregnskap og skattemelding

Selskapets årsregnskap og skattemelding utgjør den endelig rapporten for virksomheten i året som gikk. Årsregnskapet er en oversikt over selskapets inntekter og kostnader på et overordnet nivå. Rapporten baserer seg på bokførte, avstemte og reviderte tall. 

Er virksomheten regnskapspliktig må man levere skattemelding til Skatteetaten, og i tillegg sende årsregnskap og eventuell årsberetning til Regnskapsregisteret. I utarbeidelsen av dette arbeidet er kvalitetssikring svært viktig.

Etter vår erfaring er det ofte mest effektiv av revisor står for utarbeidelsen av årsoppgjøret, fremfor å gjennomgå og korrigere et allerede utarbeidet årsregnskap.

Som revisor har vi spisskompetanse på dette området. Vi utarbeider årsoppgjøret for nærmere 80 % av våre revisjonskunder og har lang erfaring og bred kompetanse. Våre dyktige medarbeider bistår deg gjerne med den tekniske utarbeidelse av ditt årsregnskap.