Send
Avbryt
Close
Image
17. Januar 2017
Publisert kl. 17.01.2017 | 0 kommentarer

AKSJONÆRREGISTEROPPGAVEN SKAL SENDES INN I JANUAR 2017, MEN DET ER FLERE FALLGRUVER!

Alle aksje-selskaper er pliktig å levere inn aksjonærregisteroppgaven på Altinn.
Gebyr for å ikke ha levert inn godkjent aksjonærregisteroppgave er 2 rettsgebyrer pr dag som utgjør kr 2.098 pr dag!
Maks gebyr for å ikke levere aksjonærregisteroppgaven er 50 ganger rettsgebyret = kr  52.450!
 

SJEKKLISTE FOR Å UNNGÅ RETTSGEBYR:

 1. Aksjeselskapet har ansvaret for å levere oppgaven, derfor må det avklares hvem som skal sende inn oppgaven (revisor, regnskapsfører eller selskapet selv).
 2. Aksjonærregisteroppgaven kan kun innleveres med Altinn portalen (www.altinn.no).  Aksjonærregisteroppgaven ligger tilgjengelig på aksjeselskapets meldingsboks i Altinn.  Det er her den skal kontrolleres, eventuelt endres og deretter sendes inn.
 3. NB! Oppgaven er først godkjent når det foreligger positiv tilbakemelding fra Skatteetaten. Tilbakemeldingen fra Skatteetaten vil kun fremkomme i Altinn.  Tilbakemeldingen fra Skatteetaten må åpnes og leses da det er 2 muligheter for svar:
  • ​Aksjonærregisteroppgaven for selskapet ER GODKJENT.
  • Aksjonærregisteroppgaven for selskapet ER IKKE GODKJENT
 4. Hvis oppgaven ikke er godkjent/ ikke er levert vil det bli gitt en frist for å rette oppgaven/sende inn oppgaven.  Hvis dette ikke blir utført begynner gebyrsatsen å gjelde med kr 2.098 pr dag! 

OPPSUMMERT, FALLGRUVER:
 • Selskapet har ikke avklart hvem som skal sende inn oppgaven (revisor, regnskapsfører eller selskapet selv)!  Etter fristen vil det påløpe gebyrer.
 • Oppgaven sendes inn men blir ikke fulgt opp!  Hvis aksjonærregisteroppgaven ikke blir godkjent vil det påløpe gebyrer!
 • Selskapet sjekker ikke hva som står på tilbakemeldingen fra skatteetaten!  Er ikke aksjonærregisteroppgaven godkjent vil det påløpe gebyrer!

Skrevet av:


Jon A. Nordskog
AUTORISERT REGNSKAPSFØRER / DAGLIG LEDER

 

Legg igjen en kommentar
W:
H: