Send
Avbryt
Close
Image
21. Desember 2016
Publisert kl. 21.12.2016 | 0 kommentarer

HAR DU SOM AKSJONÆR LÅNT PENGER TIL ELLER FRA SELSKAPET DITT? SJEKK HER!

Skrevet av Jon A. Nordskog

VIKTIG Å VÆRE KLAR OVER HVIS DU SOM AKSJONÆR HAR LÅNT INN PENGER TIL SELSKAPET DITT, ELLER HVIS DU HAR LÅNT PENGER AV SELSKAPET DITT

LÅN FRA AKSJONÆR TIL SELSKAP
(Uformelle kapitalinnskudd)
Når aksjonær setter inn penger i selskapet for å bidra til å avhjelpe i en vanskelig økonomisk situasjon, vær da klar over følgende:

INNSKUDDET MÅ FORMALISERES SOM ET LÅN FRA AKSJONÆR!
Hvis du ikke formaliserer innskuddet som et lån vil uttak av beløpet du har lånt inn utløse utbytteskatt når det tas ut igjen. Hvis innskuddet er under kr 100.000 har Skatteetaten uttalt (muntlig) at dette ikke skal utløse utbytteskatt, men det tryggeste er å alltid lage låneavtale mellom selskap og aksjonær uansett innskuddets størrelse. 
 
LÅN TIL AKSJONÆR
Det ble tatt inn regler om skattlegging av aksjonærlån i skatteloven og tilhørende samleforskrift med virkning fra 7. oktober 2015, dvs at dette skal beskattes som utbytte. Det er imidlertid et viktig unntak til denne regelen. Hvis beløpet er under kr 100.000 og beløpet blir innfridd innen 60 dager slipper du å beskatte dette som utbytte.
 
Oppsummert
Ved lån fra aksjonær (innskudd av kapital) til selskapet, må det lages en formalisert låneavtale, for å unngå at dette blir skattlagt som utbytte når aksjonæren tar innskuddet ut igjen fra selskapet.
Lån til aksjonær under kr 100.000 og 60 dager er unntatt utbytteskatt.
Legg igjen en kommentar
W:
H: