Send
Avbryt
Close
27. Juni 2016
Publisert kl. 27.06.2016 | 0 kommentarer

Oppbevaringstid – se hvor lenge du må oppbevare regnskapsmaterialet ditt

Regjeringen har nå endelig vedtatt de endringer som ble foreslått omkring redusert oppbevaringstid. Den tidligere ti-års fristen er redusert til 5 år for de fleste former for regnskapsmateriale. Endringene har trådt i kraft med virkning fra 1. januar 2015. Se vår oversikt for de ulike oppbevaringstidene.

HOVEDREGEL
Hovedregel for oppbevaring av regnskapsmateriale finner vi i Bokføringsloven §13, derav at primærdokumentasjon skal nå oppbevares i 5 år etter regnskapsårets slutt, mens sekundærinformasjon skal oppbevares i 3,5 år. Dette gir oss følgende oversikt:

5 år oppbevaring (primærdokumentasjon for regnskapsåret 2015 kan elimineres i 2021)
 
 • Årsregnskap og annen pliktig regnskapsrapportering, årsberetning og revisjonsberetning
 
 • Spesifikasjoner av pliktig regnskapsrapportering som nevnt i §5, eller bokførte opplysninger som er nødvendig for å kunne utarbeide slike spesifikasjoner. Som nevnt i §5 er:
 
 1. Bokføringsspesifikasjon
 2. Kontospesifikasjon
 3. Kundespesifikasjon
 4. Leverandørspesifikasjon
 5. Spesifikasjon av uttak til eiere, deltakere og egen virksomhet
 6. Spesifikasjon av salg til eiere og deltakere
 7. Spesifikasjon av salg og andre ytelser til ledende ansatte
 8. Spesifikasjon av merverdiavgift
 9. Spesifikasjon av lønnsopplysningspliktige ytelser
 10. Spesifikasjon av eliminering og andre posteringer ved utarbeidelse av konsernregnskap
Legg igjen en kommentar
W:
H: