Våre tjenester

Due Diligence

Due Diligence

Dersom du vurderer å kjøpe en virksomhet bør det foretas en gjennomgang av det selskapet du ønsker å kjøpe. Dette kalles due diligence.

En due diligence er en systematisk gjennomgang av virksomheten, og har til hensikt å avdekke risikofaktorer som kjøper må være oppmerksom på før et eventuelt oppkjøp.

 

Gjennomgangen omfatter normalt både en juridisk del, en teknisk del og en finansiell del. Den juridiske delen bør normalt advokater eller andre med erfaring innenfor dette området ta seg av, mens den finansielle ofte foretas av revisjonsselskaper eller andre med økonomisk kompetanse.

I Revisorkollegiet har vi foretatt flere slike finansielle gjennomganger, og kan bistå med dette dersom dere vurderer å kjøpe en virksomhet.

En finansiell due diligence innebærer at vi går gjennom selskapenes regnskaper og budsjetter, med fokus på regnskap, skatt og avgift. Det som blir avdekket i gjennomgangen blir oppsummert i en rapport til kjøper, så er det opp til kjøper å vurdere hvilke konsekvenser dette får videre.

Aktuelle konsekvenser kan være:

  • Forhandlinger om prisavslag
  • Kjøpet avbrytes
  • Endringer i transaksjonen
  • Selger må rydde opp i de forholdene som fremkommer før en transaksjon kan gjennomføres

Revisorkollegiet kan bistå din virksomhet med finansiell due diligence for å avdekke eventuelle risikofaktorer og gir deg den innsikten du trenger hvis du vurderer å kjøpe en virksomhet.