Våre tjenester

Omorganisering av virksomheter

Omorganisering av virksomheter

Valg av selskapsform og selskapsstruktur kan ha stor betydning. Det kan være flere grunner til at et selskap ønsker å endre struktureringen av organisasjonen. Vanlige grunner til omstrukturering er at eierforholdene i selskapet endrer seg. Dette kan skje gjennom oppkjøp av foretaket, sammenslåing av flere selskaper eller ved et generasjonsskifte.

Uansett om du driver et stort eller lite selskap, er det mange fordeler med å benytte erfarne revisorer for strukturering og organisering av økonomien.

Ved å optimalisere selskapsstrukturen kan man spare skatt og merverdiavgift, legge til rette for en optimal fordeling av risiko, samt god kapitalflyt mellom selskapene. Vi hjelper oppdragsgiver med å takle de utfordringer organisasjoner møter i slike endringsprosesser.

Våre tjenester innenfor omstrukturering er:

  • Selskapsetableringer
  • Fisjon, fusjon og omdannelser
  • Kapitalforhøyelser og kapitalnedsettelse
  • Likvidasjon og oppløsning
  • Vurderinger av optimale selskapsstrukturer innenfor skatt, merverdiavgift, risikofordeling og finansiering

Våre dyktige konsulenter hjelper deg til å lykkes med utvikling og omstilling i din bedrift.