Lovpålagt revisjon

Ordinær revisjon

Lovpålagt revisjon

Ordinær revisjon

Aksjeselskaper (AS) som enten har driftsinntekter over 7 millioner, en balansesum på over 27 millioner, 10 årsverk eller mer, er revisjonspliktige. Du bør vurdere revisjon om du skal søke lån eller vurderer å selge selskapet ditt. I tillegg må alle selskaper som er underlagt tilsyn fra Finanstilsynet få regnskapet revidert av revisor. Det inkluderer blant annet regnskapsførere, banker, eiendomsmeglere og revisorer.

 

Anbefaler revisjon for ikke-pliktige selskaper

Selv om du ikke er pliktig å involvere en revisor, betyr det ikke at det er lurt å la være. Alle bedrifter lever i en verden med meget kompliserte regler, og det kan være fornuftig å koble seg til en samtalepartner innenfor regnskapsmessige og økonomiske spørsmål. Vi ser at selskaper som har valgt bort revisjon, og som i tillegg ikke har regnskapsfører er et fokusområde hos Skatteetaten, og er mer utsatt for kontroll. For å unngå dette anbefaler vi at du enten sørger for å få regnskapet ditt revidert eller knytter til deg en autorisert regnskapsfører.

I tillegg til ordinær revisjon kan vi bistå med:

  • Forenklet revisjonskontroll
  • Bransjespesifikke attetstasjoner
  • Atterstasjoner etter selskapslovginingen
  • Avtalte kontrollhandlinger

Gjennom revisjon får du økt kvalitet i regnskapet ditt, noe som setter deg i bedre stand til til å unngå fallgruver som er lett å gå i når man ikke har full kontroll på alle reglene i den økonomiske verden. Med vår kompetanse og kjennskap til din virksomhet, kan du konsentrere deg om å drive bedriften på best mulig måte.