Revisjons- og konsulenttjenester

RÅDGIVNING

38 høyt kvalifiserte medarbeidere

Kvalifisert økonomisk rådgivning

Revisorkollegiet er en betydelig aktør og leverandør av revisjons- og konsulenttjenester. Våre omkring 1600 kunder betjenes av over 45 høyt kvalifiserte medarbeidere fra våre kontorer i Drammen, Oslo og Kongsberg. Vårt nedslagsfelt er primært i Viken fylke, men vi har et stort antall kunder over hele landet.

Vi kan tilby deg og din bedrift personlig oppfølging og kvalifisert økonomisk rådgivning. Vi vil gjerne også bidra til litt mer. Være en proaktiv samarbeidspartner. En tydelig rådgiver med kortest mulig vei mellom beslutningstakerne. Det gjør at vi ikke bare kan finne eventuelle problemer, men også bidra til å unngå dem.

Revisorkollegiet ønsker å være en viktig samtalepartner for deg innenfor økonomiske spørsmål. Det kan være bistand til årsoppgjør og konsernregnskap, skatte- og avgiftsplanlegging, oppkjøp og salg, fusjon og fisjon, generasjonsskifte etc. Vi har kunnskapen. Den ønsker vi å bruke til å finne gode løsninger for din bedrift.

Vi samarbeider også med advokater, bedriftsrådgivere og regnskapsførere for å skaffe deg gode løsninger – og gode resultater. Alle våre ressurser står selvfølgelig til din disposisjon. Vi vektlegger høy servicegrad og kostnadseffektivitet. Det er også viktige faktorer i det totale regnestykket.

Kontakt oss for en uforpliktende prat om hva vi kan tilby deg og din bedrift.