Send
Avbryt
Close
Ta kontakt i dag!
Image

En helhetlig løsning for prognose, budsjettering, rapportering og analyse

BizView er en moderne web-basert helhetsløsning for prognosearbeid, budsjettering, rapportering og analyse. Brukere på alle nivåer kan på en enkel måte få tilgang til relevant beslutningsinformasjon, og via denne få beslutningsstøtte. Hele organisasjonen kan raskt endre og justere sine prognoser og planer.

Få mer informasjon om BizView her
W:
H: