Revisorkollegiet

Vi tar revisjon på alvor

lovpålagt revisjon

Revisjon er vår kjernevirksomhet

Med revisjon menes en gjennomgang og kontroll av selskapets årsregnskap og annen økonomisk rapportering. Dette for å sikre at det gis et pålitelig bilde av den regnskapspliktiges finansielle stilling og resultat. Revisor skal være uavhengig og kan derfor ikke ha noen forbindelse til virksomheten utover å være kontrollør. Revisjon bidrar til at man har tillit til at den informasjonen som blir gitt i selskapets årsregnskap er korrekt. 

Vår hovedoppgave som revisor  er derfor å avgi en uavhengig uttalelse hvorvidt et årsregnskap er avgitt i samsvar med lover og forskrifter, samt at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Nesten uansett hvor stort eller lite ditt selskap er, finnes det mange gode grunner til å ha revisor. Enten fordi du trenger en kvalitetssikring av regnskapet, eller fordi du trenger en samtalepartner som samtidig kan hjelpe med kompliserte skatte og avgiftsmessige spørsmål, eller fordi du trenger en trygghet rundt regnskapet og rapportering.

 

Vi er et av Norges 10 største revisjons- og rådgivningsfirmaer

Vi er blant topp 5 utenom de internasjonale kjedene

Vi er største frittstående selskap i Buskerud

Kontakt oss i dag!


Har du spørsmål til hvordan vi kan bistå deg? Ta kontakt i dag for en uforpliktende samtale!