Våre tjenester

Skatterådgivning

Skatterådgivning

Skatt er et teknisk komplisert fagområde som stadig er i endring og feil kan få store konsekvenser. Skattelovgivningen har en tett tilknytning til selskaps- og regnskapslovgivning. For å overholde gjeldene regelverk kreves det kompetanse og god oversikt over gjeldende regelverk og de mulighetene som finnes.

For oss er det viktig at vår rådgivning er innenfor våre uavhengighetsregler.

Innenfor skatterådgivning bistår vi blant annet med: 

  • Personlig skatterådgivning
  • Utfylling av den personlige skattemeldingen
  • Valg av selskapsform og selskapsstruktur
  • Rapportering av skatt og avgift til det offentlige
  • SkatteFUNN
  • Forskning og utvikling
  • Restrukturering - fisjoner, fusjoner og omdannelser
  • Selskapsetableringer
  • Kapitalforhøyelse, kapitalnedettelse, splitt og spleis av aksjer

Vårt team består av fagspesialister som setter sammen helhetlige løsninger innen skatte- og avgiftsområdet. Ta kontakt med oss i dag!