SkatteFUNN

Rådgivning rundt SkatteFUNN

Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få økonomisk støtte til videreutvikling av egen virksomhet og egne produkter og tjenester. Bakgrunnen for ordningen er å motivere og oppfordre næringslivet til en satsning på forskning og utvikling. Revisorkollegiet jobber mye med rådgivning rundt skatt og kan også bistå bedrifter som har fått godkjent finansiering gjennom SkatteFUNN. Vi hjelper dere med å få oversikt over hvilken dokumentasjon som kreves, og godkjenner kostnadene knyttet til prosjektet. 

Les også mer om hva vi kan bistå med innen skatterådgivning her.

Rådgivning rundt SkatteFUNN

Dette er SkatteFUNN

SkatteFUNN er en ordning der virksomheter kan søke om bidrag til finansiering av egne prosjekter. Prosjektet kan omhandle utvikling av nye eller eksisterende varer, tjenester eller produksjonsprosesser, og må være avgrenset og målrettet. Det skal også fremskaffe ny kunnskap eller nye ferdigheter, og resultatet må være til nytte for virksomheten.

Prosjekter som oppfyller disse kravene kan få indirekte støtte i form et skattefradrag på 19 prosent av prosjektkostnadene. SkatteFUNN administreres av Norges forskningsråd i samarbeid med Skatteetaten.

Les mer om SkatteFUNN og hvordan dere går frem for å søke her.

Hvem kan søke om SkatteFUNN?

For å søke om SkatteFUNN er det et krav at virksomheten er skattepliktig til Norge. Det er likevel ikke en forutsetning at bedriften faktisk betaler skatt. Uavhengig av om bedriften er i skatteposisjon eller ikke, vil støtten utbetales gjennom skatteoppgjøret.

Bedrifter som er mer enn tre år gamle og har tapt mer enn halvparten av egenkapitalen sin, har i utgangspunktet vært anbefalt å vurdere nøye om de ønsker å søke. Dette skyldes at bedrifter i denne situasjonen etter statsstøtteregelen normalt ikke har lov til å motta denne typen støtte. 

Dere finner også en god oversikt over hvem som kan søke på nettsidene til SkatteFUNN.

Krav til prosjektregnskap og timelister

I søknaden om SkatteFunn skal det legges ved et budsjett. Det er viktig å være klar over at dette budsjettet ikke er bindende, og at dere derfor er nødt til å føre et eget regnskap for prosjektet deres. Dette kalles et prosjektregnskap og skal holdes adskilt fra bedriftens øvrige regnskap. For å holde oversikt over kostnader til FoU-personale skal det også føres timelister. Det er strenge krav til hvilken informasjon disse listene skal inneholde.  

For å forsikre dere om at dere har riktig dokumentasjon på plass vil det lønne seg å ta kontakt med en revisor så fort søknaden om SkatteFunn er godkjent. Da får dere oversikt over hvilke opplysninger som må registreres, og slipper ekstra arbeid med å hente inn disse i etterkant. De endelige kostnadene for et SkatteFunn-prosjekt kan være lavere eller høyere enn opprinnelig budsjettert med, så lenge kostnadene kan knyttes til den opprinnelige prosjektbeskrivelsen. Når dere krever skattefradrag i SkatteFUNN-ordningen må Skatteetatens RF-1053-skjema vedlegges skattemeldingen, og dette må attesteres av revisor.

Forlenget unntaksregel for kriserammede bedrifter

Et av regjeringens tiltak for å hjelpe kriserammede bedrifter var en unntaksregel som åpnet for at de kunne motta SkatteFUNN-støtte i 2020, til tross for tap av egenkapital. Mange bedrifter har opplevd økonomiske vansker som følge av koronapandemien, uten at de slet økonomisk i forkant av restriksjonene som ble innført. 

Denne regelen har nylig blitt forlenget, slik at kriserammede bedrifter også kan få SkatteFUNN-støtte for hele 2021. Forutsetningen er at bedriften ikke var i økonomiske vanskeligheter ved utgangen av 2019. Prosjektet må naturligvis også oppfylle kravene som er satt for et SkatteFUNN-prosjekt for at det skal være mulig å få innvilget støtte. 

Revisorkollegiet hjelper dere med SkatteFunn

Revisorkollegiet har erfaring med å hjelpe bedrifter med å få på plass nødvendig dokumentasjon i forbindelse med skattefradrag gjennom SkatteFunn. Som revisor kan vi ikke hjelpe dere med selve søknaden, men vi kan gjøre prosessen med å dokumentere prosjektet litt enklere for dere. Ta gjerne kontakt med oss så snart søknaden deres om SkatteFunn er godkjent, så hjelper vi dere på vei. Når dere vet hvilken dokumentasjon som kreves helt fra start, blir jobben med å få dette på plass langt mindre krevende.

Har du spørsmål eller ønsker hjelp med dokumentasjon i forbindelse med SkatteFUNN? Kontakt oss for en hyggelig samtale.

Nyhetsbrev fra Revisorforeningen 8/23

19 desember 2023

Revisorforeningen er ute med et nytt nyhetsbrev som blant annet informerer om statsbudsjettet for 2024 og endring i skattesatser, avgiftssatser og noen avklaringer det kan være fint å få med seg.